Hopp til innholdet

Bærekraft

BÆREKRAFT

Hos Selbusjøen Hotell og Gjestegård er vi opptatt av å bidra så godt vi kan til et bedre og mer bærekraftig miljø. Vi prøver alltid så langt det rekker å ta miljøhensyn med i beregningen – På alle steg vi tar fremover, har vi bærekraft i bakhodet!

Disse er noen av de miljøsakene vi fokuserer på nå og fremover:

Kortreist mat: Her på Selbusjøen Hotell og Gjestegård er det ett uttrykk som går igjen; Ureist mat. Fra vår fantastiske fjellfisk, fra vår «egen» sjø, Selbusjøen. Egg fra nabogården, Prisbelønnet Selbublå ost  – Til sopp plukket av lokale soppkyndige og honning fra Selbu. Trøndelag og lokalmiljøet har så mye godt å by på, at vi føler oss pliktig til at gjesten også får oppleve dette!

Kildesortering: Vi jobber konstant og målrettet mot å redusere mengden usortert restavfall! Våre ansatte får en grundig innføring i hva som forventes av de med tanke på kildesortering, og det blir utført hyppige kontroller. Vi oppfordrer også våre gjester til å bidra ved å holde pant, papp og papir, samt restavfall adskilt inne på rommene sine. Dette gjør at våre arbeidere lettere får kildesortert ved rengjøring av rommene.

Matavfall: Det er en kjent sak at vi kaster alt for mye mat her i Norge. Hos oss ved Selbusjøen Hotell og Gjestegård har vi et bevisst fokus på matsvinn. Vi jobber hver dag for å utnytte det som utnyttes kan av råvarene våre. Vi har også et stort fokus på porsjon beregning ved oppsett av menyer, og vi oppfordrer alltid gjesten til å forsyne seg flere ganger, mot å forsyne seg med for mye. Vi registrerer og veier daglig vårt matavfall og fører kontinuerlig kontroll på vårt forbruk

Som alle andre har vi også mye å forbedre oss på, men med et målrettet fokus og konkrete tiltak vil vi med hvert steg vi tar jobbe for et mer miljøvennlig fotavtrykk.

Selbusjøen Hotell og Gjestegård er Miljøfyrtårn- sertifisert. Påmiljofyrtarn.no er dette kort beskrevet som følger:

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!»