Hopp til innholdet

Kontakt

Selbusjøen hotell

For hjelp med booking, informasjon og henvendelser angående overnatting og møter.

Besøk oss:

Havernesset 15.
N-7580 Selbu

Postadresse:

Postboks 75.
7580 Selbu.

Havernesset 15.
N-7580 Selbu

+47 73 81 11 00

post@selbusjoen.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

Selbusjøen Hotell og Gjestegård – Fra handelssted til hotell

Et historisk hotell i Selbu

 

Fredrik Birch 

Handelsmann Fredrik Birch var født i Trondheim i 1826, men kom 24 år gammel til Selbu i 1850. Der kjøpte han eiendommen Haverneset av Thomas Nielsen Bell og etablerte Selbus første landhandleri. Birch var en driftig kar og utvidet snart virksomheten med bakeri, postkontor og produksjon og salg av kvernsteiner fra et brudd som ble kalt Kvittyten ved Kvernfjellvatna. Gårdsdriften ble dessuten ivaretatt på fremragende vis.

Opplyst som han var ble Birch en foregangsmann. Han var en av de første i Trøndelag som sådde timotei og tok i bruk kunstgjødsel.

I 1898 overtok sønnen Paul Birch. Han nedla etter en tid kvernsteinsdriften og tilbød inspeksjonsstua ved bruddet til Trondhjems Turistforening som turisthytte. Den øvrige virksomheten drev han til 1915, men solgte da eiendommen til Selbu Turberkuloseforening, som ønsket å etablere et tuberkulosesanatorium på Haverneset.

Etter at sanatoriet ble nedlagt i 1955 ble eiendommen tatt i bruk som aldershjem og helsesenter frem til 1987.

 

Da hadde kommunen bygget nytt helsesenter i Selbu sentrum, og eiendommen ble overtatt av hotellekteparet
Toril og Arild Øien som etablerte Selbusjøen Hotell og Gjestegård.